INSTITUT

„XXI. století je století poznání, innovací a vědy”. Bez vědy neexistuje vývoj, pokrok a není možné čekat zlepšení životní úrovně. V XXI. století je potřeba investovat do vědy.
Podle mezinárodní agentury Gallux jsou Poláci nejpodnikavějším národem na světě a podle pracovitosti je převýšují pouze Korejci. Na druhou stranu je slabou stránkou Poláků innovativita. Kupříkladu tzv. „koeficient innovativity” (určující rozsah zpracovávaných a zaváděných vynalézů) máme 10x menší než Německo. A přece máme výborné vědce.

Jako člen Business Center Club aktivně podporuje vývoj polské vědy a podnikavosti. Vycházíme z nejlepších vzorů, založili jsme Ústav výzkumu a vývoje Teslab Medica, který sdružuje lékaře, biochemiky, biofyziky a terapeuty. Ústav má své sídlo ve Vratislavi, na území Wrocławského technologického parku, což umožňuje přístup k nejmodernější infrastruktuře a laboratořím. Tým Ústavu je skupina milovníků vědy, která se neustále rozšířuje o nové vědce hledající řešení, která mají, podle našeho motta, dávat lidem více zdraví a štěstí.

V polských podmínkách investují soukromé firmy do vědeckých výzkumů jen vzácně. My to děláme a je to promýšlená stratégie Vigget. Díky ní vznikají v laboratořích Institutu prototipy přístrojů, doplňků výživy a kosmetiky, které po podstoupení řady podrobných testů prováděných v souladu se zákonem příslušnými státními orgány, se mohou uvést na trh. Jsme hrdí na to, že právě v našem Ústavu vzniká něco, co může pomoct nám všem. Řešení, která splňují kritéria Ústavu, obdržují certifikát kvality Teslab Medica. To zaručuje jejich bezpečí a optimální a potvrzenou terapeutickou účinnost.

Zveme V web www.teslabmedica.pl.