Badania

Metodę badań Pulsoksymetrii HSR opracował kierujący Zakładem Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu prof.dr.hab. Ryszard Krzyminiewski. Badanie jest częścią projektu TelMedHome, który wykonuje między innymi w trybie telemedycznym online zaawansowaną analizę fali tętna mierzonej cyfrowym pulsoksymetrem. Dzięki temu możliwe jest oprócz typowych danych czyli pulsu i wysycenia tlenem krwii, natychmiastowe wyznaczenie szeregu innych parametrów pozwalających ocenić różne zaburzenia pracy serca np. pracę zastawek, arytmię itp. Program przeznaczony jest głównie do monitoringu pacjentów z chorobami układu krążenia, po zabiegach operacyjnych lub wymagających opieki. Może być szczególnie przydatny dla lekarza domowego i specjalisty w przychodni lekarskiej lub szpitalu.

Firma Vigget jest jedyną firmą w Polsce z branży sprzedaży bezpośredniej licencjonowaną przez prof. Krzyminiewskiego do przeprowadzania badań metodą Pulsoksymetrii HSR.